De Oase

Naast dat het me erg leuk lijkt om de Nijmeegse Vierdaagse te lopen, de sfeer te proeven, loop ik ook met een doel. Ik wil gesponsord gaan lopen voor Hospice de Oase in Oss.

Mijn moeder is vrijwilligster bij De Oase. Van haar weet ik ook dat de Oase moet verhuizen. Zij kunnen nu ruimte bieden voor 4 bewoners. Door het ruimtegebrek is er helaas bijna altijd een wachtlijst. Wanneer er een plekje vrij komt, is het vaak al niet meer nodig. Daarom wil de Oase uitbreiden naar 6 bewonerskamers om aan meer mensen een “bijna thuis” situatie te kunnen bieden tijden hun laatste levensfase. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de Oase, waardoor zij van groot sociaal en maatschappelijk belang zijn in de regio. Daarnaast zitten zij nog altijd in een noodgebouw en wordt het dus tijd om een permanent (groter) gebouw te betrekken om volgens de laatste eisen op de beste manier te kunnen voldoen aan de terminale zorg.  Voor de inrichting van dit nieuwe gebouw is nog veel geld nodig. Als vrijwilligersorganisatie is de Oase hier zelf verantwoordelijk voor. Hospice de Oase dankt zijn bestaansrecht voor een groot deel aan giften, sponsoring etc. en daarom wil ook ik nu mijn steentje bij dragen door de Vierdaagse voor hun te lopen.

Veel mensen die weten dat ze nog maar een beperkte tijd te leven hebben, kiezen ervoor om hun laatste levensfase thuis door te maken. Maar soms is thuis sterven, om welke reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk. Dan kan een Bijna Thuis Huis (Hospice) een volwaardig alternatief zijn voor de thuissituatie. Bewoners kunnen hier samen met familieleden en met hulp en begeleiding van de ruim 65 vrijwilligers hun laatste levensfase doorbrengen. Iets wat iedereen een ander gunt, nietwaar?

Wil jij ook de Oase helpen? Hier vind je het aanmeldformulier. Alvast heel erg bedankt namens mij, alle vrijwilligers en mensen uit de regio Oss.

Meer informatie vindt je op de website van Hospice De Oase

Logo De Oase

De Oase

 

Sponsors

---

Trainingen

Geen trainingen

(Als dat maar goed gaat...)